KHUYẾN MÃI HÀNG TUẦN

 •   Danh thiếp đặt online
– 10.000đ    *    Tặng thêm Coupon 10.000đ
 •   Nhãn Decal Nhựa đục
-10%    *    Thêm 2 ngày tặng Coupon 10%  
 •   Decal Nhựa trong Không màng
– 10%    *    Thêm 2 ngày tặng thêm Coupon 5%
 •   Nhãn Decal giấy
– 10%    *    Thêm 2 ngày tặng thêm Coupon 5%  
 •   Tem Bảo hành
 – 5%    *    Thêm 2 ngày tặng thêm Coupon 5%  
 •   Decal Metalize
 – 5%    *    Thêm 2 ngày tặng thêm Coupon 5%  
 •   Decal giấy Kraft
 – 5%    *    Thêm 2 ngày tặng thêm Coupon 10%  
 •   Decal giấy Tờ rời
-10%    *   
 •   Thiệp cưới
– 10%    *    Thiết kế Online tặng Coupon in 2 mẫu miễn phí
 •   Tờ rơi C150
     *    Thêm 2 ngày giảm 5%  
 •   Tờ rơi C100
     *    Thêm 2 ngày giảm 5%  
 •   In giá rẻ Ivory 300 gsm
  – 5%    *    Thêm 2 ngày tặng thêm Coupon 5%  
 •   Hộp giấy Ivory 300 gsm
  – 5%    *    Thêm 2 ngày giảm thêm 5%  
 •   Bìa Hồ sơ Ivory 300 gsm
  – 5%    *    Thêm 2 ngày giảm thêm 5%  
 •   Bìa Thẻ từ Ivory 300 gsm
  – 5%    *    Thêm 2 ngày giảm thêm 5%  
 •   Nhãn kẹp – Nhãn cấn I300
  – 5%    *    Thêm 2 ngày giảm thêm 5%  
 •   In giá rẻ
     *    Thêm 2 ngày giảm 5%  
 •   Bao thư 12 x 22
– 5%    *    Tặng thêm Coupon 5%
 •   Bao thư 25 x 34.7
– 5%    *   
 •   Biểu mẫu giấy Fort
– 5%    *
 •   Decal giấy in màu đen
   *    Thêm 2 ngày tặng Coupon 5%  
 •   Bao thư nhỏ giấy C115 gsm
– 10%    *    Tặng thêm Coupon 10%
 •   Hộp nắp gài
   *    Thêm 2 ngày giảm 10%  
 •   Card 1 hộp
– 5.000đ    *    Chỉ còn 25.000đ  
 •   Catalogue keo gáy
   *    Thêm 2 ngày giảm 5%  
 •   Standee Lịch
– 10%            
 •   Voucher – Coupon
  – 5%    *         
 •   Phiếu tích điểm
     *    Tặng Coupon 10%  
 •   Catalogue Bấm kim
     *    Thêm 2 ngày giảm 100.000đ  
 •   Quạt nan nhựa
  – 5%    *    Thiết kế Online giảm thêm 5%  
 •   Bao thư 25×34.7 giấy C150
  – 5%    *    Tặng Coupon 5%
 •   Giấy Tiêu đề thiết kế Online
  – 5%    *    Tặng thêm Coupon 5%  
 •   Lịch để bàn
  – 10%    *  
 •   Bằng khen
  – 5%    *       
 •   Bưu ảnh
  – 20.000đ    *       
 •   Giấy Ghi chú thiết kế Online
  – 5%    *     
 •   Bao thư lớn giấy Kraft
  – 5%    *    Tặng thêm Coupon 5%  
 •   Biểu mẫu Carbonless
  – 5%    *    Tặng thêm Coupon 5%  
 •   Nhãn treo
     *    Thêm 1 ngày giảm 10%  
 •   Nhãn Giấy
     *    Thêm 2 ngày giảm 5%  
 •   Túi giấy
     *    Thêm 2 ngày tặng Coupon 10%  
 •   Wobbler
  – 10%    *    Thiết kế Online tặng Coupon 10%  
 •   Bao Lì xì
     *    Thêm 2 ngày giảm 10%  
Contact Me on Zalo
0916.326.060